Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Droner i Norge 2017 er oppfølgeren til den nasjonale dronekonferansen Droner i Stormen, som ble avholdt i Bodø i januar 2016. Droner i Norge skal arrangeres i Bodø Spektrum (Bodøhallen og Nordlandshallen) og Newton Flight Academy 7. februar 2017.
Norsk Dronepilotforening er med og vil orientere om driften og mål for framtida.

Droner i Norge

Det som ble rapportert inn som en drone-krasj viste seg istedet å være resultat av feil installasjon av radomen

Les mer: http://avherald.com/h?article=4a319157&opt=0

Det franske postselskapet DPD Group fikk nylig tillatelse til å starte regulær postflyging med droner i Provence.

Les mer her: http://www.tu.no/artikler/skal-teste-drone-pa-ordinaer-postrute/367412

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Luftfartstilsynet har lagt ut nettkurset for RPAS (drone) operatører som skal operere i kategoriene RO2 og RO3. Operative ledere, fartøysjefer og piloter må bestå eksamen. Kurset er uttømmende for å bestå eksamen, samtidig er den enkelte operatør ansvarlig
for å ha nødvendig kompetanse for sikker drift.