Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Dronevirksomhet er ett punktene på felles-ønskelista til havnæringene.  Automatisering, som inkluderer bl.a. fjernstyrte droner til forvaltning/overvåking av store havområder.
Ref:
http://gemini.no/2017/01/slosing-havnaeringene-forblir-pa-tue/

Droner i Norge 2017 er oppfølgeren til den nasjonale dronekonferansen Droner i Stormen, som ble avholdt i Bodø i januar 2016. Droner i Norge skal arrangeres i Bodø Spektrum (Bodøhallen og Nordlandshallen) og Newton Flight Academy 7. februar 2017.
Norsk Dronepilotforening er med og vil orientere om driften og mål for framtida.

Droner i Norge

Det som ble rapportert inn som en drone-krasj viste seg istedet å være resultat av feil installasjon av radomen

Les mer: http://avherald.com/h?article=4a319157&opt=0

Det franske postselskapet DPD Group fikk nylig tillatelse til å starte regulær postflyging med droner i Provence.

Les mer her: http://www.tu.no/artikler/skal-teste-drone-pa-ordinaer-postrute/367412

Nettsiden inneholder lenker til forskrifter og regelverk hos NSM, Lovdata og Datatilsynet.

Det er også en oversikt over alle Avinor sine lufthavner og lett tilgang til lokale regler og kart påtegnet 5 km-sirkelen.

 

 

Klipp fra referatet fra komitéens nylige møte i Montreal – med synspunkter rundt UA (RPAS):

9.3 Clarification of the difference between drone and RPAs was provided.

The first one (drone), refers to the aircraft (vehicle), but RPAs refers not

only to the vehicle or aircraft but also to the remote system to operate

the drone.

9.4 About the integration of these pilots into the membership of Member

Associations, Norway just added a category of membership and ALPA US

is thinking of doing so eventually, once rules changes made. Spain is just

about to get new RPAS legislation (consultation draft stage) and would

like to amalgamate or add drone pilots to SEPLA.

Australia (AFAP) has thought of the idea too, and relations with drone

pilots (through ACUO – Australian Certified UAV Operators association)

is strong and growing.

 

9.5 Review of the new regulation in the US for drones under 55#. It was also discussed the

pressure to allow larger drones in the class A airspace and the research

ongoing to have unmanned aircraft in airline operations in NASA and the

US Air Force. This is a hot area of the law in US and the qualifications of

the people operating is being developed. ALPA’s position is that, if the

operation is one that is replacing a manned operation, then the

qualifications must be those of the pilot that did the operation.

Totalt sett tror vi dobbelt så mange kunder vil plukke opp en drone i en av våre butikker i år i forhold til i fjor, sier Jon Dahle, salgssjef i data- og fotoprodukter ved Elkjøp Norge.

«– Vi er bekymret for utviklingen med at flere skaffer seg droner fordi det blir flere risikodrivende elementer å ta hensyn til i luftområdet vi opererer i»

http://www.tv2.no/a/8781146/