Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Dronevirksomhet er ett punktene på felles-ønskelista til havnæringene.  Automatisering, som inkluderer bl.a. fjernstyrte droner til forvaltning/overvåking av store havområder.
Ref:
http://gemini.no/2017/01/slosing-havnaeringene-forblir-pa-tue/

Droner i Norge 2017 er oppfølgeren til den nasjonale dronekonferansen Droner i Stormen, som ble avholdt i Bodø i januar 2016. Droner i Norge skal arrangeres i Bodø Spektrum (Bodøhallen og Nordlandshallen) og Newton Flight Academy 7. februar 2017.
Norsk Dronepilotforening er med og vil orientere om driften og mål for framtida.

Droner i Norge

Categories