Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Det som ble rapportert inn som en drone-krasj viste seg istedet å være resultat av feil installasjon av radomen

Les mer: http://avherald.com/h?article=4a319157&opt=0

Det franske postselskapet DPD Group fikk nylig tillatelse til å starte regulær postflyging med droner i Provence.

Les mer her: http://www.tu.no/artikler/skal-teste-drone-pa-ordinaer-postrute/367412

Categories