Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Nettsiden inneholder lenker til forskrifter og regelverk hos NSM, Lovdata og Datatilsynet.

Det er også en oversikt over alle Avinor sine lufthavner og lett tilgang til lokale regler og kart påtegnet 5 km-sirkelen.