Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Luftfartstilsynet har lagt ut nettkurset for RPAS (drone) operatører som skal operere i kategoriene RO2 og RO3. Operative ledere, fartøysjefer og piloter må bestå eksamen. Kurset er uttømmende for å bestå eksamen, samtidig er den enkelte operatør ansvarlig
for å ha nødvendig kompetanse for sikker drift.