Norsk Dronepilotforening
Luftfartens Hus, Drammensvn. 43, 0271 Oslo. Epost:NF@flyger.no Tel: 67102610

Norsk Dronepilotforening er en organisasjon for operatører av kommersielle droner

Medlemmer er utdannet som, eller arbeider helt eller delvis som, dronepilot innenfor RO2, RO3 eller tilsvarende EASA klassifisering.

Norsk Dronepilotforening (NDPF) er medlem av Norsk Flygerforbund www.flyger.no

For eventuelle spørsmål – send en epost til ndpf@flyger.no